روش های تربیتی نوجوان

 

 

بیشتر سوالاتی که والدین و مربیان میپرسن و همیشه با این قضیه برخورد دارن معطوف به ویژگی های نوجوان و عدم شناخت اون ویژگی هاست. 

اگر مربیان و والدین عزیز با این ویژگی ها آشنایت داشته باشن قطعا در روند تربیت و یا در برخورد با آسیب های تربیتی بهترین عملکرد رو خواهند داشت. 

عاطفی بودن، زودرنج بودن(لج بازی ها)، ستیزه جو بودن، استقلال طلبی و عدم ثبات برخی از ویژگی های سنین نوجوانی می باشد.

مربیان و والدین با توجه به این ویژگی ها می‌توانند بهترین روش و عمکرد رو در تربیت داشته باشن.

به عنوان مثل باتوجه به عاطفی بودن نوجوان می توان از روش محبت در تربیت استفاده کرد و نتیجه گرفت.

 

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده
نظر بدهید