شیوه منطق و استدلال در تربیت

 

شیوه منطق و استدلال در تربیت

ممکن است براى اصلاح رفتار و تغییر روش‌هاى ناپسند، به دلیل و برهان عقلانى متوسل شویم. اگر ما به نوجوان خطاکار دلائل قانع کننده‌اى اقامه کنیم و او را از عواقب عمل زشت خود آگاه سازیم معمولاً از ما مى‌پذیرد.

امّا گاهى والدین بدون اینکه متوجه باشند و علت ناپسندى و غلط بودن رفتار نوجوان را به او توضیح دهند با تحکّم و استبداد مى‌خواهند که او این عمل را ترک کند و بدون آگاهى دادن او را به تغییر رفتار وادار مى‌سازند که معمولاً آثار خوبى هم ندارد و هیچگونه اصلاح و تغییرى در رفتار متربى دیده نمى‌شود و گاهى خطاى نوجوان شدت مى‌گیرد.
 

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده
نظر بدهید