کارگاه تفسیر نقاشی پیشرفته

    موسسه رویش اندیشه و معرفت برگزار می کند کارگاه تفسیر نقاشی دوره تکمیلی و پیشرفته امکان پرسش و پاسخ جهت ثبت نام به آیدی زیر در ایتا پیام بدهید Royeshandisheh@ شماره: 09921555347
ادامه مطلب

کارگاه تفسیر نقاشی مقدماتی

  موسسه رویش اندیشه و معرفت برگزار می کند کارگاه تفسیر نقاشی (مقدماتی) با سر فصل های: شناخت روحیات کودکان و نوجوانان از روی نقاشی و ... جهت ثبت نام به آیدی زیر در ایتا پیام بدهید Royeshandisheh@ شماره: 09921555347
ادامه مطلب

کارگاه کودک و رسانه

موسسه رویش اندیشه و معرفت برگزار می کند کارگاه کودک و رسانه با سر فصل های: دنیای پیش روی کودکم، چگونگی ارتباط من با کودکم در دنیای گسترده ارتباطات، قانون های فرزند پروری در رابطه با استفاده از وسایل جمعی و ... جهت ثبت نام به آیدی زیر در ایتا پیام بدهید Royeshandisheh@ شماره: 09921555347
ادامه مطلب

ویژگی_های_مربی 3

  ویژگی_های_مربی 3 سومین ویژگی مربی برخورداری وی از انگیزه‌ای قوی است. وجود انگیزه یکی از مهمترین اصول در فعالیت‌های گروهی می باشد زیرا برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، سازماندهی ها و هماهنگ ساختن نیروها بدون ایجاد انگیزه امکان پذیر نیست و یا بسیار مشکل است. این بخش در واقع نیروی محرک و موتور دستگاه مدیریت را تشکیل می‌دهد و در پیروزی مدیران در اهداف خود، تا حدود زیادی به موفقیت آنها در …
ادامه مطلب