آسايش دوستدار آخرت

آيت_الله_مجتهدى(ره):

 
آسايش دوستدار آخرت


اين تجربه ى عمر ماست. ما ديده ايم كسانى كه به فكر آخرت هستند. افراد ديگر كار آنها را درست مى كنند .

شما در خانه نشسته ايد ،يكى ديگر نان برايتان مى خرد و مى آورد.

شما نان مى خواستيد ،ناگهان مى بينيد در مى زنند،همسايه تان مى گويد : آقا ،من دوتا نان اضافه خريدم و به شما مى دهد .

▪️ما از اين چيزها زياد ديده ايم .اگر انسان به فكر آخرت باشد، خداوند دنيايش را جور مى كند.

علت اينكه الان بيشتر مردم ناراحت هستند و مرتب مى گويند :
آقا، گرفتاريم ،به هر درى كه مى زنيم، نمى شود 《 اين است كه با خدا ارتباط ندارند.》

 تو با خداى خود انداز كار و دل خوش دار 
 كه رحم اگر نكند مدعى خدا بكند .

 

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده
نظر بدهید