کارگاه کودک و رسانه

موسسه رویش اندیشه و معرفت برگزار می کند
کارگاه کودک و رسانه

با سر فصل های:

دنیای پیش روی کودکم،

چگونگی ارتباط من با کودکم در دنیای گسترده ارتباطات،

قانون های فرزند پروری در رابطه با استفاده از وسایل جمعی

و ...

جهت ثبت نام به آیدی زیر در ایتا پیام بدهید

Royeshandisheh@

شماره: 09921555347

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده
نظر بدهید