قم، خیابان شهداء (صفائیه)، کوچه ممتاز، جنب بسیج دانشجویی، پلاک 29​​​​​​​
rooyesh.marefat@gmail.com
۰۲۵۳۷۸۴۸۸۳۸ - 9
09196655564

معرفی مجموعه رویش 


مجموعه رویش با نگرش‌ و اهداف فرهنگی متشکل از موسسه رویش اندیشه و معرفت در حوزه های پژوهشی ، فرهنگی ، آموزشی‌و خیریه رویش‌ فرهنگ و‌‌‌‌‌‌‌‌ انتشارات رویش قلم سالهای متمادی به‌گسترش فرهنگ ناب اسلامی ایرانی همت گماشته است.